Minder letselschade slachtoffers door waarschuwingsgeluiden

Het lawaai dat het verkeer produceert, probeert de Nederlandse overheid al jaren terug te dringen door geluidswallen, stil asfalt en strenge geluidsregels. De elektrische auto leek dit probleem op te lossen. Het nieuwe probleem dat is ontstaan, is dat je de auto niet hoort naderen. Overstekende voetgangers en fietsers kunnen de auto dus vaak niet aan horen komen, voor blinden en slechtz iende zijn de stille auto’s nog gevaarlijker. De toename van het aantal stille auto’s kan dus leiden tot meer ongelukken.

Waarschuwingssignalen

Een aantal autofabrikanten bouwt daarom een geluid in de elektrische auto. Naar verwachting worden akoestische waarschuwingssignalen verplicht voor elektrisch aangedreven auto’s en hybrides tot een snelheid van ongeveer 30 km/h. Bij snelheden daarboven voeren bandengeluiden en windgeruis de boventoon.

via: zoom.nl

via: zoom.nl

Smartphone gevaar

Stille auto’s zijn niet de enige gevaren voor weggebruikers. Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat het aantal ongevallen met letselschade door smartphone gebruik de laatste jaren toeneemt. Jaarlijks vinden er enkele honderden ongevallen (niet altijd met letselschade) plaats, veroorzaakt doordat een bestuurder die werd afgeleid door zijn mobiele telefoon. Daarnaast vallen er per jaar ook nog eens enkele tientallen dodelijke slachtoffers door gebruik van de smartphone in de auto. Door een telefoon in de auto te gebruiken verslapt de aandacht op de weg wat dus ernstige gevolgen kan hebben. Slachtoffers van een verkeersongeluk kunnen ernstige gevolgen ondervinden van letselschade. Denk aan het niet meer kunnen werken of verlies van levensvreugde doordat ze niet alles meer kunnen. Slachtoffers kunnen een letselschade vergoeding krijgen als bewezen kan worden dat iemand anders schuldig is, zoals een telefonerende bestuurder. Het berekenen van de letselschade is echter een langdurig en ingewikkeld proces.

Zakelijke rijders
Autorijden en de smartphone bedienen is nooit goed te praten, maar als bestuurder van een elektrische of hybride auto is het extra belangrijk om je aandacht op de weg te houden. Andere verkeersdeelnemers zullen je namelijk niet altijd opmerken. In verhouding gebruiken zakelijke rijders vaker hun telefoon in de auto. Veilig Verkeer Nederland heeft het afgelopen jaren campagne gevoerd om bestuurders bewust te maken van de gevaren. De politie deelt daarnaast hoge boetes uit voor het gebruiken van de mobiele telefoon in de auto. Minder smartphone gebruik in de auto en stille auto’s met waarschuwingsgeluiden moeten leiden tot minder letselschade slachtoffers.