Geschiedenis van de elektrische auto

Camille Jenatzy in zijn 'Jamais Contente'

Camille Jenatzy in zijn ‘Jamais Contente’

Het concept van een elektrische auto is niet ontstaan in de laatste jaren, maar was al ruim een eeuw geleden een feit. Op basis van de berekeningen van Michael Faraday maakt de Nederlander Sibrandus Stratingh in 1835 een schaalmodel van een elektrische auto. Pas 50 jaar later zijn de auto’s overal in het straatbeeld terug te vinden. In de geschiedenis van de elektrische auto is het een wisselend populair verschijnsel.

Door de ontwikkelingen van de verbrandingsmotor aan het einde van de 19e eeuw, was de elektrische motor niet langer de beste oplossing. De ontwikkeling van elektrische auto’s heeft in de tussentijd echter niet stilgestaan. Een tijdelijk opleving van deze auto’s vond plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog, door de prijsstijging van benzine.

In de jaren 90 waren er een aantal merken die elektrisch aangestuurde auto’s op de markt brachten. Helaas werden deze auto’s vernietigd, wat voor een groot protest zorgde. Dankzij deze protesten ontstonden er steeds meer projecten door bijvoorbeeld Honda en Toyota. De ontwikkelingen richten zich met name op de snelheden die de auto’s kunnen halen, de afstand die de accu aan kan en de oplaadsnelheid van de accu.