Consumenten vinden elektrische auto te duur

Eerder schreven we al in een artikel dat elektrisch rijden vooral voor leaserijders interessant is. Dit sluit aan bij de resultaten van het  onderzoek dat Motivaction in opdracht van Natuur & Milieu uitvoerde onder 736 consumenten. Want hoewel een meerderheid van de consumenten  positief tegenover elektrisch rijden staat en 60 procent vindt dat er meer elektrische auto’s moeten komen,  zegt ook 60 procent  in de toekomst niet van plan te zijn een elektrische auto aan te schaffen.

De reden dat veel consumenten afzien van een elektrische auto is de hoge aanschafprijs en de beperkte actieradius. Zo is 16 procent bang om te stranden met een lege batterij.  29 procent van de respondenten geeft aan te wachten tot het goedkoper wordt om elektrisch te rijden. De belangrijkste reden om elektrisch rijden wel  te overwegen zijn de lage brandstofkosten en het milieu.

elektrisch_rijden2